„Căci sunt tare prost, ca să mă pot socoti ca om şi nu am pricepere (care ar putea să fie vrednică) de un om.” (Pildele lui Solomon 30:2)

Capitolul 30 (Pildele lui Solomon)

1.

Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache din Massa. Acest om a zis: „Sunt ostenit, Dumnezeule, sunt obosit, Doamne, sunt sleit de puteri!

2.

Căci sunt tare prost, ca să mă pot socoti ca om și nu am pricepere (care ar putea să fie vrednică) de un om.

3.

Nici n-am învățat înțelepciunea și nici știința celor sfinți nu o cunosc.

4.

Cine s-a suit în ceruri și iarăși s-a pogorât, cine a adunat vântul în mâinile lui? Cine a legat apele în haina lui? Cine a întărit toate marginile pământului? Care este numele lui și care este numele fiului său? Spune dacă știi!

5.

Toate cuvintele lui Dumnezeu sunt lămurite, scut este El pentru cei ce caută la El scăparea.

6.

Nu adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te tragă la socoteală și să fii găsit de minciună!

7.

Două lucruri cer de la Tine, nu mă respinge înainte de a muri:

8.

Prefăcătoria și cuvântul mincinos îndepărtează-le de la mine; sărăcie și bogăție nu-mi da, ci dă-mi pâinea care-mi este de trebuință.
[…]
Anunțuri

Fericiți cei săraci cu duhul,că a lor este împărăția cerurilor. (Matei 5:3)

 „Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor.
  Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.
  Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.
  Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura.
  Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.
  Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.
  Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.
  Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor.
  Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău
  împotriva voastră, minţind din pricina Mea.
  Dar fericiţi sunt ochii voştri că văd şi urechile voastre că aud.”
  (Evanghelia după Matei,din capitolul 5)

În tranșeul…

 

În tranşeul…

În tranșeul cămăruței tale,
tu te rogi și te păstrezi curat.
Dar, cum ieși în lume, ce rafale,
câte gloanțe șuieră turbat !

Zboară-n jurul tău priviri deșarte,
zvârle pofta schije pe asfalt.
Lăudăroșenia vieții moarte
dă năvală-n care de asalt.

Dacă porți pe mână și pe frunte
semnul că ești liber de cel rău,
mii de demoni sar să te înfrunte,
mii de pofte bat în trupul tău.

Cad alături cei ce n-au putere.
Zece mii în partea dreaptă cad.
Clănțănesc în duh mitraliere,
trag obuzierele din Iad.

Dar nu ține calea ta prin gloată,
chiuind ca cei ce dau de larg.
Când Hristos îți este cazemată,
în fărâme gloanțele se sparg.

Fii ca Iosif cu priviri senine.
fii ca Lot cu sufletul curat.
Nu uita că-n lupta pentru tine
Iadu-ntreg în Mielul Sfânt a dat.

Să-ți încingi cu adevăr ființa,
să te-ncalți cu râvna cea de sus,
pavăză să-ți fie-n mers credința,
sabie, Cuvântul lui Isus !

Orice pată de păcat, mârșavă,
spal-o-n har și fii bărbat de fier.
Fără luptă, nimeni n-are slavă.
Fără slavă, n-ai cuvânt în Cer !

Costache Ioanid

 

tender_sweet_summer____by_mechtaniya

Sinteze.

„[…]Sfântul Marcu Ascetul,în Filocalie,are cuvântul: „În inima iubitoare de osteneală,gândul cel rău nu ramâne,cum nu rămâne focul în apă”.Ați văzut ce se întâmplă cu focul când îl arunci în apă: nu mai este,se nimicește.Tot așa,daca cineva are o inima câștigată pentru Dumnezeu,o inima care e rânduită superior,acela nu mai poate gândi nimic rău: cum i-a venit un gând rău,cum a și dispărut,la fel cum dispare focul în  apă,fiindcă gândul rău e ceva nestatornicit.[…]

Domnul Hristos zice: „Din prisosința inimii grăieste gura.” (Matei 12,34); „Din visteria cea bună a inimii sale,omul cel bun scoate cele bune,pe când omul rău,din visteria cea rea a inimii lui scoate cele rele.” (Luca 6,45). […]

în Pateric este un cuvânt în care,despre Cuviosul Amona,parcă,se zice că „din multă bunătate,nu mai știa ce-i răutatea”.Nici nu mai presupunea răutatea,nu numai ca nu facea răutatea;toate le credea spre bine,la toate le da o tentă pozitivă.[…]

Iată că acum am ajuns la cuvântul acesta,că iubirea este legătura desăvârsirii,și într-un fel știm ce este desăvârșirea,știm ca mai ales desăvârșirea în iubire trebuie urărită.De ce trebuie să urmărim iubirea?Pentru că iubirea e cuprinzătoare.Cine are iubire are multe virtuți odată cu iubirea,iar cine n-are iubire are multe lipsuri o dată cu lipsa de iubire.Deci în Epistola către Coloseni,Sfântul Apostol Pavel are în vedere bunătatea,are în vedere smerenia…Și asta ne duce cu gândul la cuvântul Domnului Hristos: „Învățați de la Mine,că sunt blând și smerit cu inima,și veți afla odihnă sufletelor voastre” (Matei 11,29). […] ”

Din ospătul credinței (Arhimandritul Teofil Părăian)